سؤالات متداول

اراده شما بفروش ما محصولات به دیگر cusبهmers?

2019-11-22

س: آیا محصولات ما را به مشتریان دیگر می فروشید؟

پاسخ: نه ما نخواهیم بود. ما اسرار تجاری مشتریان را محرمانه نگه می داریم.