سؤالات متداول

انجام دادن شما دارند موجودی تولید - محصول به بفروش؟

2019-11-22

س: آیا کالای سهام برای فروش دارید؟

پاسخ: نه ، ما نمی خواهیم. ما بعد از سفارشات مشتریان produce تولید می کنیم.